One comment on “1.0 worthy!

  1. Ang lakas talaga ng impact ng sinabi ni Calalang………..
    Siguro Cumlaude ako Paul at nahigitan kita kung ako
    ang naging dahilan kung bakit nia sinabi yon sa klase……….hahahahaha

    Very inspiring…. Tagos hanggang sa buto yung QUOTE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s